DIỄN ĐÀN SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT


  Đào tạo kế toán, kiểm toán: Cần đi vào trọng điểm

  Share
  avatar
  tueminh2003
  Thử việc văn phòng
  Thử việc văn phòng

  Tổng số bài gửi : 36
  Cảm ơn : 3

  Đào tạo kế toán, kiểm toán: Cần đi vào trọng điểm

  Bài gửi by tueminh2003 on 2011-10-04, 21:47

  Trong những năm gần đây, kiểm toán và kế toán đã trở thành hai
  ngành "nóng" với nhu cầu nhân lực tăng khoảng 10% mỗi năm. "Cầu" nhân
  lực lớn nhưng công tác [You must be registered and logged in to see this link.] lại có nhiều bất cập.


  "Cầu" nhân lực lớn


  Lĩnh
  vực kế toán và kiểm toán đang khát trầm trọng nhân lực. Trong khi đó,
  về môi trường kinh doanh, cũng theo ông Ion Lydall, hệ thống pháp luật
  về kế toán, kiểm toán của Việt Nam trong 10 năm qua liên tục được phát
  triển và hoàn thiện, ngày càng tiếp cận với các tiêu chuẩn quốc tế và
  phù hợp hơn với yêu cầu của nền kinh tế chuyển đổi. Cụ thể, giai đoạn
  2004-2006, Việt Nam đã sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện căn bản hệ thống
  khuôn khổ pháp luật về kế toán cho phù hợp với Luật Kế toán 2003 và
  thông lệ quốc tế. Chính sự phát triển năng động của cộng đồng doanh
  nghiệp Việt Nam cùng với việc Nhà nước từng bước bổ sung, sửa đổi, hoàn
  thiện môi trường pháp lý sẽ tạo ra những cơ hội mới cho nguồn nhân lực
  bổ sung trong tương lai ở lĩnh vực này.


  Thế tương hỗ đào tạo - doanh nghiệp


  Kiểm
  toán, kế toán có những yêu cầu đặc trưng so với những ngành khác, đòi
  hỏi tính trung thực, thận trọng - những yêu cầu tối cần thiết bởi gắn
  liền với tài liệu, sổ sách, giấy tờ chứa đựng những con số "biết nói"
  về tình hình tài chính doanh nghiệp. Bên cạnh nền tảng kiến thức, sinh
  viên cần có tư duy phân tích cao, giỏi tính toán, kỹ năng viết và khả
  năng chịu đựng áp lực công việc. [You must be registered and logged in to see this link.]
  - kiểm toán viên có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng lao động và chất
  lượng dịch vụ kế toán - kiểm toán. Song ông Ion Lydall đánh giá, công
  tác đào tạo chưa thực sự đúng phương pháp: " [You must be registered and logged in to see this link.]
  ở các trường, học viện của Việt Nam có phần giới hạn người học quyền
  lựa chọn các khối kiến thức phù hợp với khả năng của mình về phát triển
  nghề nghiệp sau này. Cách đào tạo này cung cấp một khối kiến thức như
  nhau cho mọi sinh viên, trong khi thực tế nhiều sinh viên có nhu cầu
  chuyên sâu về mảng kế toán quản trị, hệ thống thông tin, hay kiểm
  toán... tạo ra một khối lượng kiến thức nhiều, rộng nhưng không chuyên
  sâu. Tôi cho rằng cần xây dựng các trường trọng điểm đào tạo kế toán,
  kiểm toán, theo đó sớm thành lập đại học kế toán và kiểm toán, đồng
  thời tách riêng chuyên ngành kiểm toán khỏi kế toán hoặc khoa quản trị
  kinh doanh ở các trường".


  Cũng trong hội thảo
  tư vấn và định hướng chuyên ngành của BUV, ông Ion đề xuất mô hình
  tương hỗ đào tạo - doanh nghiệp. Chẳng hạn, trong tương lai,
  PriceWaterHouseCoopers sẽ phối hợp với BUV xây dựng chương trình [You must be registered and logged in to see this link.]
  đạt chuẩn, tăng cường các hoạt động ngoại khóa, bổ trợ cho sinh viên
  như tổ chức hội thảo về kiến thức chuyên ngành, kỹ năng nghề nghiệp...
  bảo đảm có "sản phẩm" đầu ra chất lượng, đáp ứng yêu cầu của doanh
  nghiệp tuyển dụng.


  Để đáp ứng nhu cầu nhân lực của ngành, đổi mới công tác [You must be registered and logged in to see this link.]
  - kiểm toán đang là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh phát triển kinh tế
  hiện nay. Nếu như không thay đổi kịp thời, trong tương lai, ngành kế
  toán, kiểm toán còn "khát" nhân lực trầm trọng.


  Theo Hà Nội mới

   Hôm nay: 2018-07-16, 05:54