Nội ơi Nội đã đi rồi,
chỉ còn kí ức Cháu và Nội thôi,
Ông Trời sao quá vội vàng
mang đi Ông Nội của tôi làm gì,
đời Nội quá lắm gian nan
bao nhiêu gian khó Nội từng trải qua.

Lá già giờ đã xa cành
để lại tiếc nuối cho bao non chồi,
để rồi chiếc lá mong manh
chống chọi mưa gió bão bùng sớm trưa.

Mỗi mùa Xuân tới rồi đi
Lá non giờ đã lớn khôn thành người,
nhưng thề chẳng lúc nào quyên
nghĩa ơn ngày ấy lá già dành cho.