DIỄN ĐÀN SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT


  Câu hỏi đây

  Share
  avatar
  bkitclub
  Lao công tạp vụ
  Lao công tạp vụ

  Giới tính : Nam
  Tổng số bài gửi : 22
  Tuổi : 34
  Cảm ơn : 8

  Câu hỏi đây

  Bài gửi by bkitclub on 2009-04-03, 01:09

  In a student-abroad's conference, There are five special people. Their name are Anne, Becky, Lana, Jolie, Miley. ( their nationality are : French, VietNamese, Chine, English and USA) What are their nationality and their chair? You know:
  a/ Anne isn't French and sitting next to Becky, but she isn't siting next to the Vietnamese.
  b/ The French is sitting on the first chair
  c/ The Vietnamese's sitting behind Chinese and sitting on the third chair
  d/ Jolie and the English are best friends, so she is sitting next to her.
  e/ Miley sometimes talk to the French and the Vietnamese about his country in the conference.
  f/ Jolie can't talk to Lana because she isn't sitting near Lana
  avatar
  Admin
  Quản trị viên
  Quản trị viên

  Giới tính : Nam
  Tổng số bài gửi : 1422
  Cảm ơn : 207

  Re: Câu hỏi đây

  Bài gửi by Admin on 2009-04-03, 23:33

  Tạm dịch :

  Trong một cuộc hội nghị quốc tế của học sinh, có năm người đáng chú ý . Tên của họ là Anne , Becky, Lana, Jolie, Miley. Quốc tịch của họ là gì và ghế của họ? Biết rằng:
  ( Họ mang quốc tịch của : Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Việt Nam ).
  a / Anne không phải là Người Pháp và ngồi trước Becky, nhưng cô ấy không ngồi gần người Việt Nam.
  b / Người Pháp ngồi trên ghế đầu tiên
  c / Người Việt ngồi sau Người trung và ngồi ghế thứ 3.
  d / Jolie và người Anh là bạn tốt của nhau, Vì vậy , cô ngồi trước người bạn Anh.
  E / Miley đôi khi nói chuyện với người Pháp và Người Việt Nam về đất nước của mình trong các hội nghị.
  f / Jolie không thể nói chuyện với Lana vì cô không phải là ngồi gần Lana

  Đáp Án nè :

  ( đánh số ghế từ đầu đến sau là : 1, 2, 3, 4, 5 )

  +Người Pháp ngồi đầu tiên, Miley vừa nói chuyện được với người Pháp và Người Việt => Miley ngồi ở ghế thứ 2. ( Trước mặt người Việt => Miley là người trung Quốc ). (1)

  +Lana không ngồi gần Jolie => Lanna ngồi ở ghế thứ 1 hoặc thứ 4 hoặc 5. (2) . Kết hợp (3) => Lana ngồi ở ghế thứ 1.

  +Jolie ngồi trước người bạn Anh ( mà 1, 2, 3 không phải là người Anh => Jolie ngồi ở ghế thứ 3 hoặc thứ 4. Kết hợp (2) => Jolie ngồi ở ghế thứ 3. (3)

  + Từ (3) kết hợp (1) => Jolie là người Việt và ngồi ở Ghế thứ 3. (4)

  + ghế số 1 người Pháp ngồi, số 2, người Trung, số 3 người Việt, Lana không phải là người anh, => không ngồi sau Jolie => Lana là người Mỹ và ngồi ở ghế thứ 5. (5)

  + Còn ghế số 4. chắc chắn là người anh ! Mà Anne không phải là người Pháp, => Là người Anh !
  + Becky ngồi sau Lana => Beck là người Mỹ !

  VẬY TA CÓ :

  Lanna: Người Pháp, và ngồi ở ghế thứ 1.
  Miley : Người Trung Quốc. và ngồi ở ghế thứ 2
  Jolie : người Việt, và ngồi ở ghế thứ 3.
  Anne: người Anh, và ngồi ở ghế thứ 4.
  Becky : Người Mỹ và ngồi ở ghế thứ 5.

  Đúng không các bạn ?

   Hôm nay: 2018-05-24, 11:21