+ FileZilla
+ Ipswitch WS_FTP Professional 2007 nên chọn cái này, cái ở trên nhiều
tính năng tốt, nhưng hay up thiếu file (chưa hết dung lượng)

Bắt đầu cài đặt:
1. Vào file includes/config.php sửa thông số cho phù hợp
------------------------------------------------
$db_host = 'localhost'; {thông thường là giữ nguyên hoặc sửa lại cho phù hợp nếu bạn chắc chắn)
$db_name = 'tên database';
$db_user = 'user của database';
$db_pass = 'password của database';

--------------------------------------------------

2. Chạy file install.php bằng cách truy cập vào đường link với dạng
"http://địa chỉ web của bạn/install.php" và làm theo yêu cầu trong đó,
nếu bạn làm đúng nó sẽ thông báo "cài đạt xong" nếu có thiếu hay sai
sót nó sẽ cho biết bạn gặp lỗi ở đâu để khắc phục.

3. Khi đã cài đạt xong bạn nên xóa file install.php ra khỏi host. Đăng
nhập vào Admin để quản lý bằng cách "http://địa chỉ web của bạn/admin"
với username + Pas bạn thiết lập trong phần install. Chúc các bạn thành
công


[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]