DIỄN ĐÀN SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT


  Tạo thêm ô chúc mừng bên trên diễn đàn

  Share
  avatar
  hàn phong
  Thử việc văn phòng
  Thử việc văn phòng

  Giới tính : Nam
  Tổng số bài gửi : 32
  Cảm ơn : 1

  Tạo thêm ô chúc mừng bên trên diễn đàn

  Bài gửi by hàn phong on 2010-02-07, 09:17

  Chào các mod, mình lại có chuyện nhờ đến mọi người.
  Mình muốn tạo ra 1 ô trống bên trên phần quảng cáo của diễn đàn để đưa banner chúc mừng lên đó nhưng khôn biết tạo ra bằng cách nào. Giống như chỗ này của các bạn vậy:  Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm.
  Hàn Phong
  avatar
  Garnetkn
  Phó trưởng phòng
  Phó trưởng phòng

  Giới tính : Nam
  Tổng số bài gửi : 256
  Tuổi : 34
  Cảm ơn : 108

  Re: Tạo thêm ô chúc mừng bên trên diễn đàn

  Bài gửi by Garnetkn on 2010-02-07, 20:54

  Cái của bạn là phpbb? và phpbb bản mấy? phpbb2 hay phpbb3. Nếu là phpbb3 thì Gar giúp đc...còn lọai khác thì bó tay...

  Bạn đưa file overall_healer.html trong gói styles bạn đang dùng lên đi. Đc thì đưa link forum của bạn cho Gar xem thử luôn.
  avatar
  hàn phong
  Thử việc văn phòng
  Thử việc văn phòng

  Giới tính : Nam
  Tổng số bài gửi : 32
  Cảm ơn : 1

  Re: Tạo thêm ô chúc mừng bên trên diễn đàn

  Bài gửi by hàn phong on 2010-02-08, 09:13

  Cảm ơn Gar, mình đang xài phiên bản 2 chăc không làm được nhỉ, đây là forum của mình, Gar xem thử nhé: [You must be registered and logged in to see this link.]
  Cảm ơn sự nhiệt tình của Gar, à sẵn tiện cho mình hỏi luôn, font chữ mặc định của forum nhỏ quá, muôn đổi size chữ có được không vậy? Cảm ơn


  overall_header_new

  Code:
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <meta name="google-site-verification" content="L7JekSoQcWpRyIpq6MzRIK8gav3pDSS7j1jdQ8ruIMM" />
  <head>
  <meta name="google-site-verification" content="VD97zqnQxzzeF-lp_3qSHY4KjQEx3OLs5II22x8_JV8" />
      <!-- BEGIN meta_emulate_ie7 -->
      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" />
      <!-- END meta_emulate_ie7 -->
      <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
      <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
      <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
      <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
      {META_FAVICO}
      {META}
      <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
      {T_HEAD_STYLESHEET}
      {CSS}
      <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
      <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
      <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
      <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
      <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
      <!-- END switch_ticker -->
      <script type="text/javascript">
      //<![CDATA[
      $(document).ready(function(){
          <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
              pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
              pm.focus();
          <!-- END switch_enable_pm_popup -->
          <!-- BEGIN switch_report_popup -->
              report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
              report.focus();
          <!-- END switch_report_popup -->
          <!-- BEGIN switch_ticker -->
              ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
          <!-- END switch_ticker -->
      });

      <!-- BEGIN switch_login_popup -->
          var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = false, logInBackgroundClass = false;
      <!-- END switch_login_popup -->
      //]]>
      </script>
      {GREETING_POPUP}
      <!-- BEGIN hitskin_preview -->
      <style type="text/css">
      #hitskin_preview {
          margin: 0; padding: 0;
          position: fixed;
          top: 0; left: 0;
          width: 100%;
          height: 65px;
          background: url('http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_bar.png') repeat-x left -15px;
          color: #fff;
      }
      * html #hitskin_preview { /* Fix for IE6 since it doesn't implement fixed positionning */
          position: absolute;
          top:expression(eval(document.compatMode && document.compatMode=='CSS1Compat') ? documentElement.scrollTop : document.body.scrollTop);
          z-index: 2;
          background: transparent url('http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_bar-ie6.gif') repeat-x left -15px;
      }
      * html { /* Gunlaug's Speed fix for the above positionning fix. Sorry for the fix for the fix */
      background: #fff url(foo) fixed;
      }
      #hitskin_preview h1 {
          float: left;
          margin: 3px 0 0 0;
          padding: 0 0 0 10px;
          font: italic normal 25px Arial,sans serif;
          color: #fff;
      }
      #hitskin_preview h1 img {
          vertical-align: middle;
      }
      #hitskin_preview em {
          color: #7CBA2C;
          font-weight: bold;
      }
      #hitskin_preview a {
      color: #fff;
      }
      #hitskin_preview a:hover {
      text-decoration: underline;
      }

      #hitskin_preview .content {
          text-align: right;
      }
      #hitskin_preview .content p {
          margin: 4px 1em 0px 1em;
          font-size: 13px;
          line-height: 1.8em;
          color: #fff;
          font-weight: bold;
      }
      #hitskin_preview .content p span {
          font-weight: normal;
          font-size: 0.8em;
      }
      body {
          margin-top: 40px !important;
      }
      {hitskin_preview.HITSKIN_RTL_CSS}
      </style>
      <!-- END hitskin_preview -->
  </head>
  <body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
      <!-- BEGIN hitskin_preview -->
      <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
          <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
          <div class="content">
              <p>
                  {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
                  <br />
                  <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
              </p>
          </div>
      </div>
      <!-- END hitskin_preview -->

      <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      <div id="login_popup">
          <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
              <tr height="25">
                  <td class="catLeft">
                      <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
                  </td>
              </tr>
              <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
                  <td class="row1" align="left" valign="top">
                      <div id="login_popup_buttons">
                          <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                              <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                              <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                              <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                          </form>
                      </div>
                      <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
                  </td>
              </tr>
          </table>
      </div>
      <!-- END switch_login_popup -->

      <a name="top"></a>
      {JAVAscript}
      <table class="bodylinewidth" width="{T_BODY_TABLE_WIDTH}" cellspacing="0" cellpadding="10" border="0" align="center">
          <tr>
              <td class="bodyline">
                  <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
                      <tr>
                          <!-- BEGIN switch_logo_left -->
                          <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                          <td align="center" width="100%" valign="middle">
                              <div class="maintitle">{MAIN_SITENAME}</div>
                              <br />
                              <span class="gen">{SITE_DEscriptION}<br />  </span>
                          </td>
                          <!-- END switch_logo_left -->

                          <!-- BEGIN switch_logo_center -->
                          <td align="center" width="100%" valign="middle">
                              <a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a><br />
                              <div class="maintitle">{MAIN_SITENAME}</div>
                              <br />
                              <span class="gen">{SITE_DEscriptION}</span>
                          </td>
                          <!-- END switch_logo_center -->

                          <!-- BEGIN switch_logo_right -->
                          <td align="center" width="100%" valign="middle">
                              <div class="maintitle">{MAIN_SITENAME}</div>
                              <br />
                              <span class="gen">{SITE_DEscriptION}<br />&nbsp; </span>
                          </td>
                          <td>
                              <a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a>
                          </td>
                          <!-- END switch_logo_right -->
                      </tr>
                  </table>

                  <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
                      <tr>
                          <td align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}>{GENERATED_NAV_BAR}</td>
                      </tr>
                  </table>

                  <div style="clear: both;"></div>

                  <!-- BEGIN switch_ticker -->
                  <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
                      <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                          <tr>
                              <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                                  <div id="fa_ticker_container">
                                      <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                                          <div class="fa_ticker_content">
                                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                                              <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                              <!-- END ticker_row -->
                                          </div>
                                      </div>
                                  </div>
                              </td>
                          </tr>
                      </table>
                  </div>
                  <!-- END switch_ticker -->

                  <div id="page-body">
                      <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                          <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                              <tbody>
                                  <tr>
                                      <td valign="top" width="{C1SIZE}">
                                          <div id="{ID_LEFT}">
                                              <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                              {giefmod_index1.MODVAR}
                                                  <!-- BEGIN saut -->
                                                  <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                                  <!-- END saut -->
                                              <!-- END giefmod_index1 -->
                                          </div>
                                      </td>
                                      <td valign="top" width="100%">
  <!-- BEGIN html_validation -->
                                      </td>
                                  </tr>
                              </tbody>
                          </table>
                      </div>
                  </div>
              </td>
          </tr>
      </table>

  <meta name="google-site-verification" content="VD97zqnQxzzeF-lp_3qSHY4KjQEx3OLs5II22x8_JV8" />
  </body>

  </html>
  <!-- END html_validation -->
  avatar
  Garnetkn
  Phó trưởng phòng
  Phó trưởng phòng

  Giới tính : Nam
  Tổng số bài gửi : 256
  Tuổi : 34
  Cảm ơn : 108

  Re: Tạo thêm ô chúc mừng bên trên diễn đàn

  Bài gửi by Garnetkn on 2010-02-08, 15:36

  Bạn thêm đọan code này vào cuối của overall nhá, tùy theo cách bạn muốn mà thêm vào code khác nhau.
  Ví dụ cái forum của Gar: [You must be registered and logged in to see this link.] .Thấy cái Đóng góp ý kiến xây dựng Website - Diễn đàn AgriDLU chứ nhỉ. Nó có cấu trúc như sau:
  Code:
  <blink>
  <a href=".//viewtopic.php?f=5&p=541#p541"><b><font
  size=5 color=blue>Đóng góp ý kiến xây dựng Website - Diễn đàn
  AgriDLU</font></b></a></blink>
  Muốn nhấp nháy thì dùng
  Code:
  <blink>
  , màu và cỡ chữ thì trong
  Code:
  <font size=5 color=blue>
  Nếu như thấy vị trí của nó chưa phù hợp thì cut và paste vào chỗ khác, chừng nào vừa ý thì thôi.

  Font chữ mặc định thì nó nằm trong file nào wên mất T_T... tòan bộ mã nguồn Gar wăng ở Đà Lạt all, ko có đem về cái nào cả... dân gà mờ nên không rành lắm... Tuy nhiên mình thấy font đó ổn mà, tăng thêm có khi gây vỡ khung của style bạn đang xài ấy... Nếu vẫn muốn tăng font thì chắc sau tết Gar lên Đà Lạt Gar mới giúp đc, giờ chịu...
  avatar
  hàn phong
  Thử việc văn phòng
  Thử việc văn phòng

  Giới tính : Nam
  Tổng số bài gửi : 32
  Cảm ơn : 1

  Re: Tạo thêm ô chúc mừng bên trên diễn đàn

  Bài gửi by hàn phong on 2010-02-09, 10:14

  hihi, cảm ơn Gar nhiều nhé, thì ra là vậy, cảm ơn sự nhiệt tình của bạn.
  à, font chữ mà mình muốn nói là font chữ mặc định khi đăng bài, vì mỗi lần đăng bài đều phải sửa size chữ là 14 hoặc 16.
  avatar
  Garnetkn
  Phó trưởng phòng
  Phó trưởng phòng

  Giới tính : Nam
  Tổng số bài gửi : 256
  Tuổi : 34
  Cảm ơn : 108

  Re: Tạo thêm ô chúc mừng bên trên diễn đàn

  Bài gửi by Garnetkn on 2010-02-09, 20:39

  Cái đó thì... bó chíu T_T... nó vượt wá cái trình còi tự mò của Gar... không giúp đc...

  Mà theo Gar biết thì với forum đăng ký free, việc thay đổi như bạn nói là vô phương, trừ những forum đòi hỏi cài đặt như cái của Gar thì can thiệp vào mã nguồn để chỉnh sữa đc, chứ như bạn thì... Chịu khó chỉnh từng bài vậy ^^!
  avatar
  duong0090
  Lao công tạp vụ
  Lao công tạp vụ

  Tổng số bài gửi : 1
  Cảm ơn : 3

  Re: Tạo thêm ô chúc mừng bên trên diễn đàn

  Bài gửi by duong0090 on 2010-10-08, 21:43

  bạn ơi! cho mình hỏi! trang web mình làm là thuê host và domain rồi lập trình từ đầu à! hay làm dựa trên một web nào hỗ trợ code?

  Sponsored content

  Re: Tạo thêm ô chúc mừng bên trên diễn đàn

  Bài gửi by Sponsored content


   Hôm nay: 2019-01-20, 06:03