DIỄN ĐÀN SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT


  TUYỂN NHÂN VIÊN NHẬP LIỆU

  Share
  avatar
  hieunguyen
  Lao công tạp vụ
  Lao công tạp vụ

  Tổng số bài gửi : 1
  Cảm ơn : 1

  TUYỂN NHÂN VIÊN NHẬP LIỆU

  Bài gửi by hieunguyen on 2010-03-10, 09:42

  TUY?N NHÂN VIÊN NH?P LI?U


  C?n tuy?n 50 nhân viên ?ánh máy, nh?p d? li?u tr?c tuy?n.


  -Th?i gian tuy?n: tuy?n nhân viên th??ng xuyên.


  -Công vi?c:


  +Data
  Entry(nh?p d? li?u online)


  +Làm
  vi?c t? do không yêu c?u th?i gian.


  +Có
  th? làm thêm ngoài gi?.(thích h?p sinh viên, h?c sinh mu?n có thêm thu nh?p)


  -N?i làm vi?c: t?i v?n phòng ho?c nh?n làm vi?c t?i nhà.  (Làm vi?c t?i nhà b?n ph?i có n?i m?ng internet)


  -M?c l??ng: h??ng s?n ph?m tùy theo n?ng l?c.


  -Yêu c?u: C?n cù, ?u tiên ng??i thành th?o vi tính.


  -Liên h?: liên h? yahoo: tronghieu208 ?? ??ng ký làm vi?c.


  Email: [You must be registered and logged in to see this link.]


  Phone: 0168.795.9517

   Hôm nay: 2018-06-24, 04:20