DIỄN ĐÀN SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT


  Tuyển nhân viên nhập liệu online trên mạng bán thời gian

  Share
  avatar
  marketing_wontips
  Lao công tạp vụ
  Lao công tạp vụ

  Tổng số bài gửi : 7
  Cảm ơn : 3

  Tuyển nhân viên nhập liệu online trên mạng bán thời gian

  Bài gửi by marketing_wontips on 2010-05-17, 13:35

  S? l??c v? trung tâm:

  Qua th?i gian, các hình th?c làm vi?c tr?c tuy?n luôn thay ??i và có nhi?u lo?i hình khác nhau.
  Trong th?i ??i công ngh? thông tin nh? hi?n nay, l?nh v?c data entry c?ng ?ang r?t th?nh hành
  Trong khi ? các n??c phát tri?n h? ti?n ??n 1 t?m vóc m?i v?i nh?ng công vi?c online trên
  l?nh v?c dataentry này và r?t c?n ngu?n nhân l?c ? các n??c ?ang phát tri?n nh? chúng ta
  Và chúng tôi, ?ã liên h? và tìm ra ???c 1 công vi?c m?i trong l?nh v?c data entry này.
  Công vi?c là x? lý d? li?u d?ng hình ?nh sang d?ng ch? vi?t
  ( g?i là nh?p d? li?u: data entry)
  Th?c t? thì ? Vi?t Nam ch?a thông d?ng lo?i hình công vi?c nh?p li?u
  này nh?ng ? các n??c Tây Á nh? Bangladet, ?n ?? ... thì h? ?ã ph? bi?n
  cách ?ây nhi?u n?m r?i.
  - Xin gi?i thích luôn:

  + ?ây là l?nh v?c data entry (nh?p d? li?u) là 1 nhánh c?a Công ngh? OCR
  (OCR là Công ngh? t? ??ng nh?n d?ng nh?ng ký t? trên hình ?nh r?i t? ??ng ghi ra thành ch?)
  + Trình ?? vi?t ph?n m?m OCR ? VN ch?a cao nên không t? ??ng nh?n d?ng
  ???c nh?ng ký t? trên hình ?nh d? li?u, do v?y ph?i làm th? công ( nh?p
  = tay )
  >>> Vi?c làm này t? ?ây mà xu?t hi?n ... Do ?ó chúng tôi ?ã tìm hi?u và thành l?p trung tâm t? n?m 2005.

  Mô t? công vi?c:

  C?n tuy?n m?t ??i ng? ho?c cá nhân làm vi?c trên m?ng
  Công vi?c chính: Ðánh máy vi tính ( ocr ,kapchits, image......)
  L??ng nh?n theo s?n ph?m 1000capcha=10000vnd...(Có th? g?p tr?c ti?p
  ?? nh?n ti?n ho?c qua th? ngân hàng ?ông á, vietcombank...!!!)
  Yêu c?u t?i thi?u là:
  1. C?n có tính kiên nh?n vì lúc b?t ??u công vi?c khá khó kh?n ...
  (vì v?n b?n ? ?ây có c? s? và ch? h?i ngo?n ngèo.. lúc ??u không quen
  nên h?i khó nhìn làm r?i s? quen)
  2. Thu?c các m?t ch? trên bàn phím và gõ nhanh , ?u tiên bi?t ?ánh 10
  ngón, có máy vi tính k?t n?i internet t?i nhà.
  (vì ti?n l??ng ph? thu?c vào s? l??ng làm ???c nên vi?c t?c ?? ?ánh
  c?a b?n càng nhanh thì b?n ???c nhi?u)
  3. Th? vi?c 1 ngày ??n 3 tu?n ?? làm quen v?i công vi?c
  (N?u hoàn thành bài test s?m thì nh?n s?m)

  Ð/C liên h? :
  _Yahoo: 1917021988
  _Email : [You must be registered and logged in to see this link.]
  Ð/C v?n phòng: 6 Ki?t 127 Nguy?n Tr?i - Thành ph? Hu?

  Chú ý: Do tính ch?t công vi?c yêu c?u member mu?n tham gia ki?m ti?n
  ph?i online tr?c ti?p trao ??i, làm ???c nhi?u s? tr? l??ng s?m, c?
  th? 2 tu?n/ l?n so v?i 1 tháng/ l?n ??i v?i các member hoàn thành ít
  h?n.
  B?n nh? ?? l?i yahoo và thông cá nhân c?a b?n ?? mình pm và l?u h? s?

  H? s? bao g?m

  H? và tên: .................................................. ....
  Gi?i tính: .................................................. .....
  N?m sinh: .................................................. ...
  T?nh thành ?ang c? trú: ..................................................
  S? ?T liên l?c: .................................................. ..............
  Nick YH: .................................................. .......................
  Email: .................................................. ...........................
  S? tài kho?n : ........................................ Ngân hàng:
  ............................................... ( Thanh toán qua ATM )
  ??c bi?t c?n ng??i h?p tác làm vi?c lâu dài v?i trung tâm.
  avatar
  marketing_wontips
  Lao công tạp vụ
  Lao công tạp vụ

  Tổng số bài gửi : 7
  Cảm ơn : 3

  Re: Tuyển nhân viên nhập liệu online trên mạng bán thời gian

  Bài gửi by marketing_wontips on 2010-08-17, 08:23

  dự án mới !!!
  Trước hết các bạn [URL="http://www.kolotibablo.com/?ref=1170321"]click vào đây để đăng ký tài khoản ở KOLOTIBABLO.CoM[/URL]
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  sau khi đăng kí xong gui acc với pass cho mình để tiện thống kê


  Khi vào site này không có ấn tượng gì vì giao diện rất đơn giản
  [URL="http://chiase.anhso.net/as/08/08/04/hy.J875976.jpg"]
  [/URL]
  Xuất hiện trang đăng ký
  [URL="http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010061316323odfjotu5zj43995.jpeg"]
  [/URL]
  Sau đó các bạn đăng nhập, lúc đăng nhập nhớ chọn ngôn ngữ là English nhé, làm việc cho nó dễ… [URL="http://jackluu.com/wp-includes/images/smilies/81.gif"][/URL]
  [URL="http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010061316323ztljmwe5nz33992.jpeg"]
  [/URL]
  khi lần đầu tiên đăng nhập Kolotibablo sẽ yêu cầu bạn nhập số ví ở WEBMONEY Z352119048699
  [URL="http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010061316323mwvjmdjinw97558.jpeg"]
  [/URL]
  Thế là xong bắt đầu làm việc thôi!
  Mỗi lần đăng nhập vào trang chủ kolotibablo bạn vào phần “work” trên màn hình để làm việc, lúc đầu chưa hiện ra gì đâu, đợi 5-10s nó sẽ hiện lên captcha, hoặc để captcha hiện lên lẹ hơn bạn có thể nhấp vào “work” cho đến khi captcha hiện ra (thường chỉ sau vài lần nhấp là có captcha):
  Bạn chỉ việc gõ đúng những kí tự captcha này vào ô trống rồi ấn ” ENTER” là xong (không phân biệt chữ hoa chữ thường, bạn gõ chữ thường tất là được). Không cần phải click chuột vào ENTER.
  Có những captcha rất khó nhìn thì bạn ghi bừa cũng được
  Cảnh báo: Những captchar mà có chữ ” ATTENTION!” thì nên gõ đúng
  khi nào được 10000 captcha mình sẽ thanh toán qua atm
  mức giá mình trả cho các bạn tốt hơn là làm trực tiếp !
  mình đang lập một team 400 mem !!

   Hôm nay: 2018-05-26, 07:36