DIỄN ĐÀN SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT


  Việc làm nhàn rỗi Thời gian tự do nhiều lợi nhuận cho các bạn

  Share
  avatar
  binkute90
  Lao công tạp vụ
  Lao công tạp vụ

  Tổng số bài gửi : 3
  Cảm ơn : 1

  Việc làm nhàn rỗi Thời gian tự do nhiều lợi nhuận cho các bạn

  Bài gửi by binkute90 on 2010-07-25, 15:10

  b?n có th?c m?c gì c? pm h?i mình nhé
  mình s? tr? l?i qua yahoo và ?i?n tho?i ok
  công vi?c c?a b?n có 4 vi?c:
  1. lên danh sách ??a ch? chính xác và g?i qua mail ho?c yahoo cho t?
  2. sau 3-5 ngày khi t? g?i danh sách tên ngu?i nh?n cho b?n, b?n nh?n v?i ng??i b?n xin ??a ch? r?ng n?u th?y th? có tên nh? th? thì h? gi? dùm
  3. hai tu?n sau b?n ??n gom th? t?i các ??a ch? ?ó , 1 ??a ch? s? có 2 th? xanh và tr?ng
  4, lên g?p mình ??a s? th? b?n gom dc, mình ??a b?n gu?y t? tu? thân ?? làm tin
  sau 1-2 ngày mình h?n b?n ??a ti?n
  b?n ??a l?i gi?y t? c?a mình, mình ??a ti?n b?n ok
  m?i th? =10k
  m?c ?ích c?a vi?c ??a th?: xác nh?n ??a ch? là chính xác

  m?c ?ích c?a d? án: có nh??ng ??a ch? chính xác ?? sau này g?i th? qu?ng cáo ??n các h? gia ?ình gi?i thi?u v? hình th?c thanh toán tr?c tuy?n , gi?ng nh? pr ?? hình th?c này dc ph? bi?n t?i vn
  th? nhé b?n
  có gì c? pm mình
  Vi?c làm nhàn r?i Th?i gian t? do nhi?u l?i nhu?n cho các b?n

  Note: Các b?n ? các t?nh thành khác c?ng có th? làm vi?c này và l?u ý r?ng trong 2 ngày ph?i gom ???c th? và g?i xe khách lên b?n xe mi?n ?ông cho t?, Pm Tên xe, S? xe và ??a s? ?t t? cho ch? xe, Mình s? ra b?n xe nh?n, ki?m tra và g?i ti?n qua tài kho?n Atm cho các b?n.


  Tr??c khi nói công vi?c t? quy ??nh nhé:
  - Vi?c làm không vi ph?m pháp lu?t, không x?u xa, c? th? là làm bên thanh toán tr?c tuy?n Pay Pal nên các b?n không nói nh?ng câu nh?y c?m v? ?i?u này trong topic nha.
  Các b?n có th? tham kh?o công vi?c c?a t? t?i Google, các b?n s? th?y vi?c thanh toán tr?c tuy?n là r?ng rãi và h?p pháp, ngay c? Yahoo và VTC ??u tham gia thanh toán theo hình th?c này, Công vi?c c?a t? ph?c v? cho ?i?u ?ó. Công vi?c ?àng hoàng, không ph?n ??ng, không ph?m lu?t, không gian d?i hay l?a ??o b?t c? ai nên các b?n vui lòng ??ng h?i nh?ng câu v? khía c?nh nh?y c?m này. T? không ?ánh ??i 20 n?m ?i h?c (tính luôn m?u giáo hen ^^) ?? ki?m vài tri?u ??ng ?âu nha!
  - Liên l?c qua Yahoo và ?i?n tho?i c?a t? nên các b?n h?i gì thì ?? l?i trong topic yahoo các b?n, t? s? liên h? nha. YH t?: Sanhdieu92000, Phone: 01667 707 716
  - Tinh th?n làm vi?c h?p tác, tho?i mái. Th?i gian d? án: T? gi? ??n Tháng 11 n?m 2010. Tháng 12 báo cáo l?i công ty và nh?n nhi?m v? m?i, n?u các b?n làm t?t mình s? ti?p t?c h?p tác trong nh?ng d? án m?i v?i công vi?c m?i.  Công vi?c c? th?:
  - Các b?n xin các ??A CH? ? b?t c? ?âu c?ng ???c nh?ng ph?i là ??a ch? c? th?, chính xác , khuy?n khích ? tphcm, ví d? t? ng??i quen, b?n bè……và b?n ph?i ch?c ch?n là s? nh?n ?c th?.
  - Các b?n so?n các ??a ch? ?ó và g?i qua mail
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  cho t?, m?i l?n ít nh?t 10 ??a ch?. Note: Ghi không d?u, cách b?ng d?u ph?y, Ví d?: 456, no trang long, Phuong 13, quan binh thanh, tphcm. T?a ?? mail ghi: Tên, S? Phone, Yahoo, S? l??ng ??a ch?.
  - 3 ??n 5 ngày sau t? g?i các b?n danh sách TÊN NG??I NH?N TH?, t?c là tên ???c ghi trên bì th?. Các b?n nh?n danh sách và báo l?i v?i ng??i b?n xin ??a ch? là th?y tên ng??i nh?n nh? th? thì gi? th? dùm các b?n.
  - Kho?ng 2 tu?n th? s? ??n ??a ch? c?a các b?n ??a, Nhi?m v? c?a các b?n là trong 2 ngày ph?i thu gom ?? m?i ??a ch? 2 th?: 1 tr?ng, 1 xanh và ??a ??n cho t?, t? nh?n th? , xem xét và chuy?n ti?n cho các b?n trong vòng 2 ngày . Chính vì trong 2 ngày k? t? ngày nh?n th? các b?n ph?i gom ?? nên t?t nh?t các b?n nên xin các ??a ch? t?i TPHCM, ? các t?nh thành các b?n s? r?t khó kh?n và t?n kém ?? gom th? ??. N?u các b?n có th? ??m b?o cho mình thì ? t?nh nào c?ng dc mi?n sao gom dc th? và g?i cho mình trong 2 ngày
  - L??ng cho các b?n là: 10.000/1 th?, 20.000/1 ??a ch?, 10 ??a ch? ??y ?? 20 th? là 200.000. N?u b?n làm t?t có th? t?ng lên 30-40.000
  M?i th?c m?c c? liên h? t? nha, ?T 24/24h, Yahoo c?ng th??ng xuyên.
  R?t mong s? h?p tác c?a các b?n!.


  Cu?i tháng 11 s? th??ng 1 chuy?n du l?ch cho b?n nào có nhi?u ??a ch? nh?t

  M?c ?ích công vi?c: các b?n check dùm mình ho?t ??ng thanh toán tr?c tuy?n trên google, hi?n nay ho?t ??ng này ch?a ph? bi?n nên c?n có nh?ng ??a ch? chính xác ?? các công ty ho?t ??ng bên l?nh v?c này có th? có ??a ch? ?? g?i th? ??n các khách hàg và phát tri?n d?ch v? Thanh taán ph? bi?n gi?ng nh? pr, qu?ng cáo....
  ok các b?n 1.


  LeXuanTien_Spnvk32
  Giám sát viên
  Giám sát viên

  Giới tính : Nam
  Tổng số bài gửi : 704
  Tuổi : 28
  Cảm ơn : 83

  Re: Việc làm nhàn rỗi Thời gian tự do nhiều lợi nhuận cho các bạn

  Bài gửi by LeXuanTien_Spnvk32 on 2010-07-25, 16:14

  nghi ngo wa ah... hix worried

  linksky
  Lao công tạp vụ
  Lao công tạp vụ

  Tổng số bài gửi : 13
  Cảm ơn : 1

  Re: Việc làm nhàn rỗi Thời gian tự do nhiều lợi nhuận cho các bạn

  Bài gửi by linksky on 2010-08-08, 10:16

  Tin được không đây !
  avatar
  Admin
  Quản trị viên
  Quản trị viên

  Giới tính : Nam
  Tổng số bài gửi : 1422
  Cảm ơn : 207

  Re: Việc làm nhàn rỗi Thời gian tự do nhiều lợi nhuận cho các bạn

  Bài gửi by Admin on 2010-08-09, 21:13

  Có lẽ người ta chỉ lấy địa chỉ để spam quảng cáo thôi mà ! ^^!


  _____I love SinhVienDaLat.Net_____
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  [You must be registered and logged in to see this link.] - [You must be registered and logged in to see this link.] - [You must be registered and logged in to see this link.] - [You must be registered and logged in to see this link.] - [You must be registered and logged in to see this link.]
  avatar
  lamly
  Lao công tạp vụ
  Lao công tạp vụ

  Giới tính : Nữ
  Tổng số bài gửi : 5
  Tuổi : 30
  Cảm ơn : 4

  Re: Việc làm nhàn rỗi Thời gian tự do nhiều lợi nhuận cho các bạn

  Bài gửi by lamly on 2010-09-09, 22:57

  k biet se the nao?

  Sponsored content

  Re: Việc làm nhàn rỗi Thời gian tự do nhiều lợi nhuận cho các bạn

  Bài gửi by Sponsored content


   Hôm nay: 2018-05-26, 07:29