DIỄN ĐÀN SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT


  121 Đồ án tốt nghiệp Công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh,KTVT

  Share
  avatar
  thanhpro86
  Lao công tạp vụ
  Lao công tạp vụ

  Tổng số bài gửi : 17
  Cảm ơn : 12

  121 Đồ án tốt nghiệp Công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh,KTVT

  Bài gửi by thanhpro86 on 2010-11-06, 10:14

  Nghiên cứu và xây dựng ứng dụng
  Phone Book Safe Manager
  trên Android
  KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
  NGÀNH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  2. Thiết kế hệ thống xử lý ảnh video trên FPGA (CycloneII) bao gồm các thành phần thu thập và số hóa tín hiệu video Analog, xử lý ảnh video số hiển thi VGA:
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  3. ASP.Netasimco-vn.com.rar
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  4. Đề Tài: Tìm hiểu về JDBC và kết nối CSDL
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  5.Baocao-DesignPatterns
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  6.Bán hàng qua mạng
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  7. CDMA1180609.rar
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  8. DemoTMDTinC09-04-2009.rar
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  9.DetaiCoVua.rar.
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  10. Dayhoctructuyen1040609.rar.
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  11. DigitalSound1160609.rar.
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  12. BauvaCodong1260609.rar
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  13. CDMA2230609.rar.
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  14. Dieukhienquattuxabangtiahongngoai-thegioiforum.com.doc.
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  15. Dichvuthudientu1020609.rar
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  16. Chuongtrinhquanlyhocphi.rar.
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  17. DoanPTTKHT.rar.
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  18. DoanDichVuDienThoaiIP-thegioiforum.com
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  19. DoanMobileFramework.pdf.
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  20. DoanC.rar.
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  21. Doancoso-TruongQuocHung.rar
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  22. DoanQuanlycacdaily-thegioiforum.com.rar.
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  23. DinhdangbaocaoDoan.doc
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  24. DoanQuanlyThuVien.rar.
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  25. DoanDonHangGiaCong1160609.rar.
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  26. Doanbaomatthongtin-Share-Book.com.rar.
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  27.Doan.rar.
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  28. DuLich-travelyjatran.com.zip
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  29.DoantancongDDOS.rar
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  30. Encrypt1310509.rar
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  31. DoanTCP-IP.rar
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  32. Doantotnghiepquanlykhachsanwww.viet-ebook.co.cc.rar.
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  33.DoanTranKhanhMinh.rar.
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  34. DoanTanCongDDOS-thegioiforum.com.rar
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  35. DoanQuanlyvattu.rar.
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  36.DoanTN-UngdungASPxaydungcuahangbanPCtrenmang.rar.
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  37. GamesxepgachbangJava1040609.rar.h
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  38. /Baomatnhamay1230609.rar.
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  39. Baocao.ppt.
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  40.TinhthucThanhToanvaBaoMattrongTMDT-thegioiforum.com.rar
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  41. Englishtestonline1010609.rar
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  42. Forum2140609.rar
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  43.DoanCMD2001VT-thegioiforum.com.rar
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  44. DethikisuCNTT.rar.
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  45. DoanCMD2001VT.rar
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  46. DoanMangTTQ-thegioiforum.com.rar.
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  47. GiaothucTCP-IP1310509.rar
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  48. HuongdanlamgiaoanDientuv2.6-TranQuangHai.rar.
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  49. DoanMangvaTTQ.rar
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  50. HemahoaDES31060609.rar.
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  51. ygiaonhanhangtaicaccongtyxekhach-thegioiforum.com.rar.
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  52. Lunvnhangdng.rar
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  53 .LuanantotnghiepCNTT1.rar.
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  54. Luanvanirc-[You must be registered and logged in to see this link.]
  [You must be registered and logged in to see this link.] target="_blank" rel="nofollow">http://www.ziddu.com/download/12396691/Luanvanirc-www.viet-ebook.co.cc.rar.html

  55. LuananMangNeuron040609.rar.
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  56.luận văn bán đĩa CD
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  57. LuanvanMangmaytinh.rar
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  58. LuanVanTotNghiepVienThongICT.rar.
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  59. Luan_van.part01.rar.
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  60. coLVCNTT200809ngdongso.com.rar.
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  61. Luan_van.part03.rar.
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  62. LVCNTTBPEL.pdf.
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  63. Luan_van.part04.rar
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  64. LVTN-ChuongtrinhxepTKB
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  ChuongtrinhxepTKB.doc.html

  65. LVTN-XaydunggiaodienlaptrinhOCI.doc
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  66. Phần mềm qianr lý thư viện
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  67. LVTN-XaydunggiaodienlaptrinhOCI.pdf.
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  68. NghiencuusongWDM1060609.rar
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  69.LVTN-ChuongtrinhxepTKB.pdf.
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  70. Phần mềm quản lý học sinh
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  71. LVTN-XulyAnh.rar
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  72. MangWAN1030609.rar.
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  73. Mobile1180609.rar.
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  74. NoiDungBaoCao-JDBC.doc.
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  75.NoiDungBaoCao-JDBC.doc.
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  76. QLVT.rar.
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  77. NuocKhoang.pdf
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  78. Phongchay1140609.rar
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  79.Phongchay1140609
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  80. QUản lý bện viện
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  81. QuanlybanhangCSharp-Update24h.info.zip
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  82. Quản lý đại lý
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  83 Quản lý bán hàng shop TinKhoaHoc.info.rar
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  84. QUản lý công ty quốc tế
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  85. uanlyforums.rar
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  86 . Quản lý bênh viện
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  87. Quanlychungchi1040609.rar
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  88. Quanlithunhapcanhan.rar.
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  89. Quanlybanvechuyenbay
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  90 . Quản lý khách sạn
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  91. Quanlynhaphangtheodondathang.rar
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  92. Quanlynhamayduong1060609.rar
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  93. Quanlybanvechuyenbay.rar.
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  94. QuanlyBenhvien1010609.rar
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  95. QuanlybanhangCSharp-Update24h.info.
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  96. Quanlynhanvien.zip.
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  97.Quanlyhocsinh1010609.rar
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  98. Quanlyphanphoihanghoa.pdf
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  99. uanlycacdaily1310509.rar
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  100. TieuluanQuantriMang-thegioiforum
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  101. Thongbaoketquaquaphone1020609
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  102. Thietkenhanvat3D10080609.rar
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  103. TailieuPhantichthietke-Quanlyfilm.rar
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  104. WebbanCDquaMang1040609.rar
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  105. Quanlychungchi1040609.rar
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  106. Webbandogo1060609.rar
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  107. VoiceMail1140609
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  108 . WebbnCDquamng.rar
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  109. QuanlyCtyQuocte1060609
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  110. WebbanhangtrenMang1310509.rar.
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  111. Webbanhang.rar
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  112. WebquanlyCongtyxoai1040609
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  113. WebbanhangCtythucpham2080609.
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  114. WebQuanlycongchucvatienluong1040609.zip
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  115. WebTMDT1060609.rar
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  116. Webserverluutru1230609.rar.
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  117. WebCongtyQuangcao1040609.rar.
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  118. Webtoasoandientu1010609.rar.
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  119. Webtoasoandientu1010609.ra
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  120.XosoKienThiet.pdf.
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  121. Xaydung1diendan1053109.rar.
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  avatar
  thuhang_ub
  Lao công tạp vụ
  Lao công tạp vụ

  Tổng số bài gửi : 1
  Cảm ơn : 3

  Re: 121 Đồ án tốt nghiệp Công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh,KTVT

  Bài gửi by thuhang_ub on 2011-04-17, 17:02

  hiện giờ mình đang thực hiện một bài tập lớn về java, thực hiện kết nối cơ sở dữ liệu thông qua jdbc loại 2.mà mình vẫn chưa hiểu lắm về cái này.Ai pro về cái này chỉ giáo cho mình nhé.
  Thank
  avatar
  leminhvina2
  Lao công tạp vụ
  Lao công tạp vụ

  Tổng số bài gửi : 10
  Cảm ơn : 3

  Re: 121 Đồ án tốt nghiệp Công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh,KTVT

  Bài gửi by leminhvina2 on 2011-06-04, 13:51

  [You must be registered and logged in to see this link.] - oh cái này rất có ích, phải xem xét dơn về tham khảo mới được

  Sponsored content

  Re: 121 Đồ án tốt nghiệp Công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh,KTVT

  Bài gửi by Sponsored content


   Hôm nay: 2018-05-26, 07:32